(в сила от 23.05.2018)

Във физическия магазин Мебели Идеа (находящ се в гр. Пловдив, България), на електронния магазин МЕБЕЛИ ИДЕА (www.mebidea.com) се обработват лични данни на посетители и регистрирани потребители за целите на рекламата, продажбата и доставката на мебели и аксесоари за дома, офиса и градината, както и за спомагателните дейности, свързани с тях.

Администратор на личните данни (“Администраторът”), обработвани от магазини ИДЕА e „Тракия маркет‘ ООД, ЕИК: 115807253, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ЖК Тракия РУМ Тракия.

Длъжностното лице по защита на данни на Администратора ще отговори на всички Ваши въпроси относно обработката и защитата на личните данни, както и ще направи по-лесен и разбираем процеса на ползване на полагащите Ви се права като субект на лични данни. Адрес за директен контакт с него/нея е имейл: dpo@mebidea.com.

Видовете лични данни, които обработваме

I. Ние обработваме на договорно основание следните категории данни:

1. Данни за поръчка на място, направена от Вас при покупка на стоки от физически магазин МЕБЕЛИ ИДЕА:

2. Данни за онлайн поръчка през е-магазина „МЕБЕЛИ ИДЕА“, направена от Вас, сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора при приложение на Общите условия:

II. Обработваме следните данни на основание Вашето съгласие, изразено чрез нарочно действие – самостоятелно въвеждане на незадължителни данни и/или свободно избиране на конкретни опции:

1. Данни за профила Ви в е-магазина „МЕБЕЛИ ИДЕА“:

2. Данни за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар, предоставени при попълване на контактна форма на е-магазина „МЕБЕЛИ ИДЕА“ или при изпращане до нас на имейл, конвенционална поща, телеграма, факс, обаждане по телефон, изпращане на SMS и други форми на комуникация и/или изразяване:

III. Обработваме на законово основание, съгласно местното и съюзно законодателство, следните данни:

1. Данни за онлайн поръчка през е-магазина „МЕБЕЛИ ИДЕА“:

2. Данни за поръчка на място:

4. Данни за лоялни клиенти:

5. Данни от видеонаблюдение във физическите магазини МЕБЕЛИ ИДЕА

IV. Обработваме въз основа на легитимен интерес, следните данни:

1. Данни за поръчка на място:

3. Данни за онлайн поръчка през е-магазина „МЕБЕЛИ ИДЕА“:

4. Данни за лоялни клиенти:

5. Данни от видеонаблюдение във физическите магазини „МЕБЕЛИ ИДЕА“

Цели на обработката на личните данни

1. Данните за профила Ви в е-магазина „МЕБЕЛИ ИДЕА“ се обработват за целите на:

2. Данните за поръчка на място се обработват за целите на:

3. Данните за онлайн поръчка през е-магазина „МЕБЕЛИ ИДЕА“ се обработват за целите на:

4. Данните за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар се обработват за целите на:

5. Данните за лоялни клиенти се обработват за целите на:

6. Данните от видеонаблюдение във физическите магазини „МЕБЕЛИ ИДЕА“ се обработват за целите на:

Трети лица с достъп до лични данни, във връзка с тяхната дейност и предоставяни услуги съвместно със МЕБЕЛИ ИДЕА

1. Използваме следните доставчици на облачни услуги, хостинг, обратно прокси (reverse proxy), CDN, сървъри / клъстери и колокация:

2. Консултанти и доставчици в различни сфери за целите на защита на наши легитимни интереси по поддържане и подобряване качеството на услугите, които Ви предоставяме, за отговаряне на законовите изисквания, защита за законни права и интереси в съдебни, досъдебни и административни производства. Тези от тях, които ползваме регулярно са следните:

Куриерски фирми за доставка: Еконт, Спиди, Рапидо, ЛЕО ЕКСПРЕС, ЛЕАрамекс, DHL и TNT;

3. Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения;

По отношение на частните субекти, ние изискваме и следим посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.

Данните се обработват за следните срокове:

1. Данни, предоставени на договорно основание:

2. Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност - счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация - три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

3. Данни, предоставени въз основа на съгласие – до оттеглянето му, по начина по който е предоставено, включително чрез функционалностите на е-магазина или чрез изтриване, а по отношение на е-магазина - и до изтичането на 5 години от датата на последното Ви влизане, което от двете е по-скоро;

4. Данни от видеонаблюдение във физическите магазини „МЕБЕЛИ ИДЕА“ - видеозаписите се съхраняват до 60 дни от тяхното създаване;

След изтичане на посочения срок, данните се изтриват и не могат да бъдат възстановени и използвани повече. Данните не се изтриват, но продължават да се обработват само за целите на защита на нашите законни права и легитимни интереси или в изпълнение на нашите законови задължения, в случай че към датата на изтичане на посочения срок е налице висящо съдебно, административно и досъдебно производство или при течаща проверка относно злоупотреби, постъпили или доведени до нашето знание жалби и потенциални нарушения – до тяхното приключване.

Вашите права във връзка с личните Ви данни

1. Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка:

2. Право на коригиране на неточни лични данни

3. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:

Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

4. Право на ограничаване на обработването, когато:

В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

5. Право на преносимост на машинно четими данни, съгласно което:

6. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

7. Право да възразите срещу директния маркетинг:

8. Право на жалба до надзорен орган в държавата членка по обичайното ми местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считам, че обработването на личните ми данни нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. На територията на Република България, където се намира седалището на Администратора и са разположени физическите магазини „МЕБЕЛИ ИДЕА“, надзорният орган е Комисията за защита на личните данни.

Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от Администратора, която можете да получите в седалището на Администратора или по електронен път след запитване до Длъжностното лице по защита на данните и попълване на получена в отговор електронна форма с прилагане на нужните документи. Ако имате регистрация за „МЕБЕЛИ ИДЕА“, Вие можете да използвате автоматичната форма за упражняване на права като субект на данни, намираща се на профила Ви в е-магазина.

Отговор на Вашето запитване ще получите в едномесечен срок от получаване на писменото Ви искане.

Използвани методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

Не използваме автоматизирани алгоритми и/или профилиране.

Използване на “бисквитки”

Относно данните, съдържащи се в “бисквитките” на е-магазина МЕБЕЛИ ИДЕА можете да се информирате от нашата Политика за използване на “бисквитки”.